מתי הצפירה ביום השואה?

ריכוז מועדי הצפירה – יום הזיכרון לשואה ולגבורה

שנהתאריךיום
בשבוע
שעהמשך
הצפירה
יום השואה202021 אפריל 2020ג'10:00שתי דקות
יום השואה20218 אפריל 2021ה'10:00שתי דקות
יום השואה202228 אפריל 2022ה'10:00שתי דקות
יום השואה202318 אפריל 2023ג'10:00שתי דקות

כתיבת תגובה