חופש פורים 2022 – כל התאריכים

חופש פורים בבתי הספר ובגנים נמשך 3 ימים, והשנה הוא חל בסוף שבוע ומרוויחים יום נוסף. בשנת 2022 חופש פורים יהיה מיום רביעי ה-16 במרץ ועד יום שישי ה-18 במרץ. יום החופש הראשון יחול ביום רביעי ה-16/3/2022, י"ג באדר ב' תשפ"ב. יום החופש השלישי והאחרון יחול ביום שישי ה-18/3/2022, ט"ו באדר ב' תשפ"ב. הלימודים יתחדשו … Read more

חופש פורים 2021

חופשת פורים בבתי הספר ובגנים נמשכת 3 ימים. בשנת 2021 החופשה תהיה מיום חמישי ה-25 בפבואר ועד יום שבת ה-27 בפבואר. יום החופש הראשון יחול ביום חמישי ה-25/2/2021, י"ג באדר תשפ"א. יום החופש השלישי והאחרון יחול ביום שבת ה-27/2/2021, ט"ו באדר תשפ"א. הלימודים יתחדשו ביום ראשון ה-28/2/2021, ט"ז באדר תשפ"א. מה עושים בפורים? אטרקציות לילדים … Read more

מתי פורים 2021?

תענית אסתר 2021 תחול ביום חמישי, ה-25 בפבואר 2021, י"ג באדר תשפ"א. חג פורים 2021 (תשפ"א) יחול מיום שישי ה-25 בפבואר 2021, י"ג באדר תש"פ בשעות הערב ועד יום שישי ה-26 בפבואר 2021, י"ד באדר תשפ"א בשעות הערב. שושן פורים 2021 (תשפ"א) יחול מיום שישי ה-26 בפבואר 2021, י"ד באדר תשפ"א בשעות הערב ועד יום … Read more

חופש פורים 2020

חופשת פורים בבתי הספר ובגנים נמשכת 3 ימים. בשנת 2020 החופשה תהיה מיום שני ה-9 במרץ ועד יום רביעי ה-11 במרץ. יום החופש הראשון יחול ביום שני ה-9/3/2020, י"ג באדר תש"פ. יום החופש השלישי והאחרון יחול ביום רביעי ה-11/3/2020, ט"ו באדר תש"פ. הלימודים יתחדשו ביום חמישי ה-12/3/2020, ט"ז באדר תש"פ. מה עושים בפורים? אטרקציות לילדים … Read more

מתי פורים 2020?

תענית אסתר 2020 תחול ביום שני, ה-9 במרץ 2020, י"ג באדר תש"פ. חג פורים 2020 (תש"פ) יחול מיום שני ה-9 במרץ 2020, י"ג באדר תש"פ בשעות הערב ועד יום שלישי ה-10 במרץ 2020, י"ד באדר תש"פ בשעות הערב. שושן פורים 2020 (תש"פ) יחול מיום שלישי ה-10 במרץ 2020, י"ד באדר תש"פ בשעות הערב ועד יום … Read more