חופש חנוכה 2030

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותחול בשנת 2030 מיום ראשון ה-22 בדצמבר 2030 ועד יום שבת ה-28 בדצמבר 2030. מתי חופש חנוכה 2030? יום החופש הראשון של חנוכה 2030 יחול ביום ראשון ה-22 בדצמבר 2030 כ"ו בכסלו תשצ"א. יום החופש השביעי והאחרון של חנוכה יחול ביום שבת ה-28 בדצמבר 2030 ב' בטבת … Read more

חופש חנוכה 2029

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2029 מיום שני ה-3 בדצמבר 2029 ועד יום ראשון ה-9 בדצמבר 2029. מתי חופש חנוכה 2029? יום החופש הראשון יחול ביום שני ה-3 בדצמבר 2029 כ"ו בכסלו תש"צ. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום ראשון ה-9 בדצמבר 2029 ג' בטבת תש"צ. הלימודים יתחדשו ביום שני … Read more

חופש חנוכה 2028

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2028 מיום חמישי ה-14 בדצמבר 2028 ועד רביעי ה-20 בדצמבר 2021. מתי חופש חנוכה 2028? יום החופש הראשון יחול ביום חמישי ה-14 בדצמבר 2028 כ"ו בכסלו תשפ"ט. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום רביעי ה-20 בדצמבר 2028 ב' בטבת תשפ"ט. הלימודים יתחדשו ביום חמישי ה-21 … Read more

חופש חנוכה 2027

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2027 מיום ראשון ה-26 בדצמבר 2027 ועד שבת ה-1 בינואר 2027. מתי חופש חנוכה 2027? יום החופש הראשון יחול ביום ראשון ה-26 בדצמבר 2027 כ"ו בכסלו תשפ"ח. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום שבת ה-1 בינואר 2028 ב' בטבת תשפ"ח. הלימודים יתחדשו ביום ראשון ה-2 … Read more

חופש חנוכה 2026

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת בכל שנה 7 ימים, ותתקיים בשנת 2026 מיום ראשון ה-6 בדצמבר 2026 ועד שבת ה-12 בדצמבר 2026. מתי חופש חנוכה 2026? יום החופש הראשון של חנוכה יחול ביום ראשון ה-6 בדצמבר 2026 כ"ו בכסלו תשפ"ז. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום שבת ה-12 בדצמבר 2026 ב' בטבת תשפ"ז. הלימודים … Read more

חופש חנוכה 2025

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2025 מיום שלישי ה-16 בדצמבר 2025 ועד יום שני ה-22 בדצמבר 2025. מתי חופש חנוכה 2025? יום החופש הראשון של חנוכה 2025 יחול ביום שלישי ה-16 בדצמבר 2025 כ"ו בכסלו תשפ"ו. יום החופש השביעי והאחרון של חנוכה יחול ביום שני ה-22 בדצמבר 2025 ב' בטבת … Read more

חופש חנוכה 2023

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2023 מיום שבת ה-9 בדצמבר 2023 ועד שישי ה-15 בדצמבר 2023. מתי חופש חנוכה 2023? יום החופש הראשון יחול ביום שבת ה-9 בדצמבר 2023 כ"ו בכסלו תשפ"ד. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום שישי ה-15 בדצמבר 2023 ג' בטבת תשפ"ד. הלימודים יתחדשו ביום ראשון ה-17 … Read more

חופש חנוכה 2024

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2024 מיום שישי ה-27 בדצמבר 2024 ועד חמישי ה-2 בינואר 2025. מתי חופש חנוכה 2024? יום החופש הראשון יחול ביום שישי ה-27 בדצמבר 2024 כ"ו בכסלו תשפ"ה. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום חמישי ה-2 בינואר 2025 ב' בטבת תשפ"ה. הלימודים יתחדשו ביום שישי ה-3 … Read more

חופש חנוכה 2022

חופשת חנוכה בבתי הספר ובגנים נמשכת 7 ימים, ותהיה בשנת 2022 מיום שלישי ה-20 בדצמבר 2022 ועד יום שני ה-26 בדצמבר 2022. מתי חופש חנוכה 2022? יום החופש הראשון של חנוכה 2022 יחול ביום שלישי ה-20 בדצמבר 2022 כ"ו בכסלו תשפ"ג. יום החופש השביעי והאחרון יחול ביום שני ה-26 בדצמבר 2022 ב' בטבת תשפ"ג. הלימודים … Read more

חופש חנוכה

ריכזנו כאן עבורכם את מועדי חופש חנוכה בבתי הספר ובגני הילדים – תאריכי תחילת החופש, נר ראשון עד נר שמיני ותאריכי סיום החופש והחזרה ללימודים בכל שנה. מתי חופש חנוכה? חופש חנוכה 2022 חופש חנוכה 2023 חופש חנוכה 2024 חופש חנוכה 2025 חופש חנוכה 2026 חופש חנוכה 2027 חופש חנוכה 2028 חופש חנוכה 2029 חופש … Read more