מתי הצפירה?

ריכוז מועדי הצפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה

 שנהתאריךיום
בשבוע
שעהמשך
הצפירה
יום הזיכרון לשואה ולגבורה202021 אפריל 2020ג'10:00שתי דקות
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה202027 אפריל 2020ב'20:00דקה אחת
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה202028 אפריל 2020ג'11:00שתי דקות
יום הזיכרון לשואה ולגבורה20218 אפריל 2021ה'10:00שתי דקות
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (הוקדם)202113 אפריל 2021ג'20:00דקה אחת
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (הוקדם)202114 אפריל 2021ד'11:00שתי דקות
יום הזיכרון לשואה ולגבורה202228 אפריל 2022ה'10:00שתי דקות
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (הוקדם)20223 מאי 2022ג'20:00דקה אחת
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה (הוקדם)20224 מאי 2022ד'11:00שתי דקות
יום הזיכרון לשואה ולגבורה202318 אפריל 2023ג'10:00שתי דקות
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה202324 אפריל 2023ב'20:00דקה אחת
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה202325 אפריל 2023ג'11:00שתי דקות

כתיבת תגובה